Ψυχοθεραπευτικό ρέικι για το μυαλό και το σώμα

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην άποψη ότι τα ψυχολογικά συμπτώματα και καταστάσεις, οργανώνονται και διατηρούνται στο ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο (ki)από μία ‘’λεπτή/λεπτοφυή ενέργεια’’,τα οποία ‘’αποθηκεύονται’’/’’φυλάσσονται’’ και μεταφέρονται στο φυσικό σώμα.

Οι παραδοσιακές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις δεν μπορούν να επεξεργαστούν και να χειριστούν την ‘’λεπτή/λεπτοφυή ενέργεια’’ και έχουν την τάση να υποβαθμίζουν ή να αγνοούν τον ρόλο που παίζει το σώμα στην δημιουργία ή τον σχηματισμό των συμπτωμάτων.  Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις δεν επιζητούν την θεραπεία των ενεργειακών μπλοκαρισμάτων που αποτελούν την βάση των επιπτώσεων των αρνητικών καταστάσεων του άγχους και του τραύματος, αλλά ούτε και κάνουν αρκετά για να προάγουν την επίγνωση των αλληλοσυνδεόμενωνμερών/τμημάτων που συνδέονται με τα συμπτώματα : ενεργειακό, πνευματικό, συναισθηματικό, συμπεριφορικό, και φυσικό.

Το ψυχοθεραπευτικό ρέικι είναι μια παρεμβατική προσέγγιση με στόχο να επιφέρει μια συστηματική προσοχή στην σχέση μεταξύ του σώματος και του μυαλού, εφαρμόζοντας  την θεραπευτική ενέργεια του ρέικι προκειμένου να ‘’δουλέψει’’ απευθείας τα μπλοκαρίσματα στο ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο, με τελικό στόχο, να αλλάξει τις αρνητικές καταστάσεις και να απελευθερώσει την μπλοκαρισμένη ενέργεια που έχει προκαλέσει το ‘’αποθηκευμένο’’ τραύμα.

Η θεραπευτική αποστολή του ψυχοθεραπευτικού ρέικι

Η αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων και καταστάσεων στο ψυχοθεραπευτικό Ρέικι,από πρακτικής πλευράς, κινείται γύρω από τέσσερις στόχους : 1) εξάσκηση στο παρόν, 2) εξερεύνηση  του σώματος – μυαλού, 3)  απελευθέρωση και καθαρισμός των ενεργειακών μπλοκαρισμάτων & 4) ‘’εγκατάσταση/ τοποθέτηση διορθωτικού βιώματος/ εμπειρίας’’.

  1. Εξάσκηση στο παρόν.

Το  1ο στάδιο,  εστιάζεται στη σχέση που έχει ο θεραπευόμενος με τα συμπτώματα του (άρνηση, απομάκρυνση), και στον τρόπο που μπορεί να  βοηθηθεί προκειμένου να αποδεχτεί τα συμπτώματα αυτά χωρίς κριτική . Η βασική τεχνική της εξάσκησης στο παρόν είναι : η παρατήρηση, η παραδοχή, η ειλικρίνεια και η χαλάρωση.

  • Εξερεύνηση του σώματος – μυαλού.

Η τεχνική αυτή έχει σαν στόχο την πλήρη  διερεύνηση των συμπτωμάτων . Ο στόχος είναι η διερεύνηση της  πηγής και του νοήματος των συμπτωμάτων,προσδιορίζοντας παράλληλα την φύση των αλληλοσυνδεόμενων συστημάτων (φυσικό, νοητικό, συναισθηματικό,συμπεριφορικό, πνευματικό).

  • Απελευθέρωση και καθαρισμός των ενεργειακών μπλοκαρισμάτων

Ο στόχος των χρησιμοποιούμενων τεχνικών σε αυτό το στάδιο είναι η απελευθέρωση των αποθηκευμένων ενεργειακών τραυμάτων, οδυνηρών αναμνήσεων, σκέψεων και συναισθημάτων καθώς επίσης και η απελευθέρωση της ενεργειακής φόρτισης που υποβόσκει κάτω από αυτά.

  • ‘’Εγκατάσταση/ τοποθέτηση διορθωτικού βιώματος/ εμπειρίας’’.

Στο 4ο και τελευταίο στάδιο, ο στόχος είναι να ξεκινήσει κάποιος να σκέφτεται, αισθάνεται και να δρα διαφορετικά με θετική πρόθεση.

Οι τεχνική σε αυτή την κατηγορία επιζητά να εισαγάγει ‘’νέα’’ πληροφορία τόσο στο σώμα-μυαλό όσο και στο ενεργειακό πεδίο.

Εφόσον τα ενεργειακά μπλοκαρίσματα έχουν‘’καθαριστεί’ χρησιμοποιώντας τις τεχνικές στο 3ο στάδιο, υπάρχει πλέον ο χώρος/’’η θήκη’’ να εισαχθούν στην θέση τους θετικές δηλώσεις, επιτυχημένα αποφθέγματα, θετικές εικόνες,  ‘’διορθωμένες’’ σκέψεις και πεποιθήσεις και θετικά συναισθήματα.

΄΄Άρθροαπότο Reiki Times, τοεπίσημοπεριοδικότου ‘’IARP – International Association of Reiki Professionals’’