ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΠΙΡΡΟΩΝ ΑΠΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019