Ετήσιες προβλέψεις

”Ο κόσμος ετούτος είναι αναπόδραστα δεμένος με τις κινήσεις του ουράνιου κόσμου. Κάθε δύναμη στον κόσμο κυβερνάται από τις κινήσεις αυτές”

Αριστοτέλης

Μετά τον γενέθλιο χάρτη εξετάζουμε τον προοδευμένο χάρτη ή χάρτη κατευθύνσεων. Δηλαδή, βλέπουμε τον εαυτό μας, σε σχέση με τον ουρανό σήμερα,σε πραγματικό χρόνο συγκριτικά με τον γενέθλιο χάρτη μας. Ή ακόμα παίρνουμε την   θέση  του ήλιου στην ημέρα των γενεθλίων μας, για να αναλύσουμε τις τάσεις που θα έχει η χρονιά μας, και αυτή είναι η λεγόμενη ηλιακή επιστροφή. Παρατηρούμε τις στιγμές που οι προοδευμένοι πλάνητες ακουμπούν άλλους πλανήτες, ή  ακμές οίκων, μέσα στο γενέθλιο χάρτη, και αυτές οι κατευθύνσεις είναι που μας δίνουν τις πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της χρονιάς ή της περιόδου που εξετάζουμε.

Φυσικά όλα σχετίζονται με την γενέθλια υπόσχεση μία και τίποτα δεν μπορεί να συμβεί έξω από αυτήν.

Η αξία της αστρολογίας είναι η πληροφορία. Και με το προοδευμένο ωροσκόπιο έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πως και πότεπρέπει να κινηθούμε  ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε διλλήματα η καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις.

Ολυμπία.

Ετήσιες Προβλέψεις για τα Ζώδια 2022