Ήλιος σύνοδο Ερμή. Ο Ήλιος περνά στο ζώδιο του Ταύρου. Ο Ερμής περνά στον Ταύρο