Οι 5  αρχές του Ρέικι •  Μόνο για σήμερα μην θυμώνεις •  Μόνο για σήμερα μην ανησυχείς