ΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΤΟΞΟΤΗ

Βόρειος Δεσμός στους Διδύμους, Νότιος Δεσμός στον Τοξότη. Αφορά την εξελικτική μας διαδικασία. Στις χρονιές αυτές καλούμαστε να μάθουμε την  τέχνη του ‘’επικοινωνώ’’. Της σωστής όμως και ουσιαστικής επικοινωνίας με τους τρίτους. Αυτή που μπορεί να προάγει την προσωπικότητα και την ζωή μας. Πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό θα παίξει η μόρφωση, γι αυτό και την διετία αυτή, είναι  πολύ πιθανό όλο και περισσότεροι άνθρωποι να στραφούν σε κάποιου είδους επιπρόσθετη μάθηση, ανεξάρτητη από την ηλικία τους, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, η ακόμα και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. Η μόρφωση και η επικοινωνία, μας βοηθούν να συμμετέχουμε πιο ενεργά στην κοινωνία και αυτό είναι το ζητούμενο στην διετία που έρχεται. Ένα βασικό μάθημα που καλούμαστε να λάβουμε, είναι να μάθουμε να σεβόμαστε τις  απόψεις των άλλων ακόμα και να διαφωνούμε. Είναι η βασική αρχή της επικοινωνίας!

Η ανάγκη για ελευθερία θα είναι πολύ πιο έντονη, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να δημιουργούμε στενούς δεσμούς, η να αναλύουμε τα πράγματα σε βάθος.

Η ‘’παγίδα’’ αυτών των δεσμών, είναι η διάχυση του ατόμου σε μια μεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων, τόσο ανόμοιων μεταξύ τους, που στο τέλος χάνει και το ίδιο τον στόχο στα θέματα που το απασχολούν.

Είναι πολύ εύκολο να μπούμε σε συμπεριφορές πιο παιδικές η εγωιστικές, μην δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στους άλλους, η μην αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας, και χάνοντας σημαντικά κομμάτια των σχέσεων μας.

Ίσως ακόμα και πολλοί από εμάς να μπούμε στο δίλλημα του να ζήσουμε στην πόλη η την εξοχή, μακριά από το πλήθος.

Η εξελικτική πορεία ωστόσο αυτών των δεσμών, είναι να συνδεθούμε με τους άλλους και να αναπτύξουμε συνδέσμους μέσα από την γνώση και την εμπειρία μας.

Η τέχνη επίσης μπορεί να προάγει και να ενώσει πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων, μια και είναι και αυτή μια μορφή επικοινωνίας,  και ίσως δούμε και την άνθιση της μέσα στην διετία που έρχεται.

Επίσης η μετακίνηση των δεσμών είναι και ο λόγος που στο 2020,έχουμε και εκλείψεις στον άξονα αυτόν.