ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 2022?

By AntoniosKalavrias

Πτυχιούχος πληροφορικής και εφαρμοσμένων μαθηματικών – Αναλυτής – Αριθμολόγος

Οι τάσεις του 2022 όπως αποκαλύπτονται από τους αριθμούς

Πώς θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το 2022;

Αριθμολογικά προσομοιάζει σε ουρανοξύστη 337 ορόφων που έχει μια πολύ μικρή βάση 6 χωρικών μονάδων. Σε επίπεδο μύθου το έτος αυτό μοιάζει με γίγαντα που έχει πήλινα πόδια. Το πού θα στρέψει την προσοχή του το κάθε άτομο (στο γίγαντα ή στα πήλινα πόδια) και πώς θα επηρεαστεί, εξαρτάται από πολλούς προσωπικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο αριθμός ζωής μας, τα επιτεύγματά του τα τελευταία δύο έτη, κλπ.

Οι όροφοι του ουρανοξύστη χωρίζονται σε 12 άνισα επίπεδα, κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχίζεται σε συγκεκριμένη εννοιολογική περιοχή ή τομέα (επαγγελματικά, αισθηματικά, ερωτικά, πνευματικά, κλπ.). Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αν ανεβαίνουμε έναν όροφο κάθε ημέρα, θα φτάσουμε στην κορυφή 28 ημέρες πριν τη λήξη του έτους (3/12/2022), που ισούται με ένα σεληνιακό μήνα. Αυτός ο μήνας θα είναι πλήρως απρόβλεπτος και πιθανότατα αρνητικός, αν και θα μπορούσε να «σπάσει» μέσα στο έτος, δημιουργώντας «μαξιλαράκια» διαλείμματος. 

Να θυμίσουμε ότι κάθε έτος έχει 13 σεληνιακούς μήνες, οπότε μια αντιστοίχηση επιπέδων και σεληνιακών μηνών προκύπτει ως φυσική συνέπεια του συλλογισμού, παρόλο που οι χρονικές διάρκειες διαφέρουν. Για παράδειγμα υπάρχουν επίπεδα μικρής διάρκειας (2, 3, 4, 6 ή 8 ημερών) και επίπεδα μεγάλης διάρκειας (54 ή 128 ημερών). Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του έτους θα υπάρχουν πολλές σύντομες περίοδοι (φάσεις «κεραυνού», με τη δική τους σημασία και απαιτήσεις ταχύτατης απόκρισης), κάποιες ενδιάμεσης χρονικής έκτασης (όπου προσδίδουν τη δυνατότητα αφομοίωσης των γεγονότων) και λίγες παρατεταμένες και πολύ σημαντικές (όπου ελέγχονται οι προσωπικές αντιστάσεις του καθενός και η αντοχή του στην κόπωση).

Το 2022 είναι ένα έτος που αριθμολογικά ισούται με 6 και μάλιστα με δύο τρόπους: α) 24->6 και β) 78->15->6. Η διπλή κατάληξη στο 6 (το ψηφίο του Χρόνου) φανερώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις θα δίνονται διπλές ευκαιρίες, χρονικά απομακρυσμένες, οι οποίες θα απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή μας, ώστε να επιλέξουμε την καλύτερη χρονική συγκυρία.

Το 2022 είναι συγγενής χρονιά με το 1986, το οποίο χαρακτηρίστηκε από 3 μεγάλα υπερεθνικά γεγονότα (δυστυχώς όλα αρνητικά – αν και αρχές πολύ θετικών εξελίξεων δεν έλειψαν): α) το δράμα του Τσερνομπίλ, β) την τραγωδία του Τσάλεντζερ και γ) τη δολοφονία του Πάλμε (πρωθυπουργού Σουηδίας). Επίσης, σε εθνικό επίπεδο, από το μεγάλο σεισμό της Καλαμάτας. Προφανώς και δεν αναμένουμε ακριβή επανάληψη των γεγονότων αυτών, αλλά γεγονότα παραπλήσιας στόχευσης ή/και έκτασης (ως προς την υπερ-εθνική επιρροή που έχουν) θα μπορούσαν να επαναληφθούν.

ByAntoniosKalavrias

Πτυχιούχος πληροφορικής και εφαρμοσμένων μαθηματικών – Αναλυτής – Αριθμολόγος