Βιογραφικό

Ο Αντώνης Καλαυρίας γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει σπουδάσει πληροφορική και εφαρμοσμένα μαθηματικά σε πτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Έχει εκτενή εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης στη διοίκηση έργων και τη διαχείριση κινδύνων.

Η ενασχόλησή του με την αριθμολογία είναι μακροχρόνια και σε βάθος, έχοντας ως στόχο την αποκρυπτογράφηση κρυμμένων σχηματισμών, δεδομένων και κανόνων που επηρεάζουν την καθημερινότητά όλων μας με τρόπους φαινομενικά ανεξήγητους.

Παίρνοντας στοιχεία από την απλή αριθμητική, τα ανώτερα μαθηματικά, τη γεωμετρία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και τη θεολογία, έχει αναπτύξει μια πρωτότυπη μεθοδολογία «μετάφρασης» των αριθμών και των γραμμάτων, ικανής να ανοίξει μυστικές πόρτες του Εγώ και να ανακαλύψει αδιόρατες συνδέσεις μεταξύ του υλικού και του άυλου κόσμου.

Πιστεύει ότι η αριθμολογία μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντες σκέψης ενός ατόμου και να το βοηθήσει να ανέβει τα εξελικτικά σκαλοπάτια για τα οποία είναι προορισμένο. Παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο:

α) μαθήματα αριθμολογίας,

β) αριθμολογικά παίγνια εσωτερικής αναζήτηση και

γ) αριθμολογική συμβουλευτική.